सुवि शाह : एक परिचय

दीपक जंगम र बेनी रावलको पाठ्यपुस्तक “संगीत सुरभि” मा नेपाली सङ्गीत जगतका दिग्गज व्यक्तित्वहरूको परिचय दिइएको छ । सुवि शाहका बारेमा उहाँहरूको भनाइ यस्तो छ :पढ्नुहोस्“Subi Shah: An Introduction”

ne_NPनेपाली